top of page

Phoebe Söderman

Death & Destruction / Rädda världen​

Temat för serieteckningen och broschyren är hur vi kan lära oss av dagens kris och av denna lärdom göra ett bättre samhälle.

bottom of page