top of page

Jakob Lindberg

Fallen / Saeryx / Magick

Från första början ville jag att bilderna skulle vara personliga, så tillsammans med temat Solidaritet tog jag Identitet. Jag började fundera på vilka grupper och samhällen jag hör eller har hört till som betyder något för mig.


Fastän verken aldrig var menade att vara självporträtt, trots självvalda temat ”identitet”, har jag en tendens att omedvetet inkludera drag av mig själv, symboliskt eller inte.


Jag hade tidigare på skolåret testat en mer ”målnings” metod i digitala verk som jag ville utforska mer igenom det här projektet. Det var nytt för mig men roligt att testa på.


Budskapet kan nog variera beroende på vem som ser på det och jag tycker om att lämna det till åskådaren, men om jag skulle vara tvungen att peka ut min mening så är det främst att oavsett hur separerad du kanske känner dig från andra så tillhör du alltid någon sorts grupp av människor. Solidaritet behöver inte betyda en fysist näravande klunga av folk som tänker liknande, utan kan också vara folk från var som helst i världen som delar sina livs upplevelser med folk som vill yssna och kan kanske dessutom relatera.


Min tankegång för verken kort sammanfattat var att hålla dem tillräckligt otydliga för att hålla meningen bakom dem lite gömda. Så att det ögat som kan relatera på någon nivå kan se meningen relativt snabbt.

bottom of page